Ibarra–Gurutzeaga

  • 37 etxebizitza
    • 19 libreak (%100 salduta)
    • 12 Babes Ofizialeko Etxebizitza (laster informazio gehiago)
    • 6 tasatuak (laster informazio gehiago)
  • 2 y 3 logela
  • Terraza zabalak

Babes Ofizialeko Etxebitza eta Etxebizita Tasatuei buruzko informazio gehiago laster egongo da.

BLOKEAETXEAATARIALOGELAKBAINUGELAKBARRUKO AZALERA ERABILGARRIATERRAZA AZALERAPLANOA

Más información: